Aymett Yazılım Donanım ve Reklam Hizmetleri A.Ş.

3- DÜZELTİCİ VE ÖNLEYİCİ FAALİYETLER PROSEDÜRÜ / Tarih:02/09/2011 (revizyon:01/11/2013)