Aymett Yazılım Donanım ve Reklam Hizmetleri A.Ş.

Pansiyon Programı


Aymeet Pansiyon Programı Genel Özellikler
  • Sınırsız sayıda oda, odaların yatak sayıları ve türleri tanımlayabilirsiniz..
  • Sınırsız sayıda bölüm, sınıf, şube, etüt sınıfları tanımlayabilirsiniz..
  • Sınırsız sayıda öğrenci kaydı oluşturabilir, öğrenci velisi ve yakını bilgilerini tanımlayabilirsiniz.
  • Öğrenci devam kontrolü yapabilir, günlük veya aylık Öğrenci Devam Kontrol Çizelgesi raporlayabilirsiniz. Not tutabilirsiniz (gecikti ise sebebi “raporlu” yada “mazeretsiz” gibi…)
  • Öğrenci Etüt Yoklama Fişi oluşturabilir, istediğiniz tarih için raporlayabilirsiniz.
  • Evci İzin kayıtlarını tutabilir, Evci Listesini ve iki tarih arasında Evci İzin Defterini raporlayabilirsiniz.
  • Viziteye çıkan öğrencileri kayıt edebilir, iki tarih arasında Vizite Defterini, teşhis ve tedavileri, kullanılan ilaçları raporlayabilirsiniz.
  • Ziyaretçilerin kaydını tutabilir, iki tarih arasında Ziyaretçi Listesini raporlayabilirsiniz.
  • Programımız ile birlikte Cari Hesap modülümüz hediye verilmektedir